fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0764.443.184                                Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro          E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                             

                            Psihoterapia ONline

 

 

.      Psihoterapia cognitiv-comportamental? se poate realiza foarte bine în cabinet dar la fel de practic ?i chiar mai comod prin intermediul internetului, adic?, online!                                  

.      Aceast? form? de psihoterapie con?ine tehnici de schimbare a stilului disfunc?ional de gândire, generator de anxietate, timiditate, furie, depresie ?i, în consecin??, dificult??i de integrare în via?a personal? ?i profesional?.

.      Psihoterapia const? în primul rând în procesul interuman, în talentul ?i preg?tirea psihoterapeutului ?i mai ales în hot?rârea,  perseveren?a clientului de a lupta pentru atingerea scopului propus, totodat? conteaz? ?i eficien?a  tehnicilor specifice ?colilor terapeutice.

.      Oamenii caut? diverse servicii pe internet, din mai multe motive, cum ar fi: sursa important? de informa?ii pe cale rapid?, persoane plecate în straintate care î?i custom writings doresc s? fac? terapie ?i s? î?i exprime tr?irile în limba matern? ?i cu un cost mai accesibil. De aceea ne-am gândit  s? adapt?m serviciile noastre la nevoile dumneavoastr? prin metodele de comunicare online.

.      Suntem aici ca s? v? oferim o mân? de ajutor, v? putem sprijini atunci când sim?i?i c? da?i de greu, v? putem înv??a ce înseamn? speran?a ?i siguran?a,  atunci când v? sim?i?i trist(?) ?i nu mai g?si?i rezolv?ri.

.      V? încuraj?m  cu empatie s? v? pune?i cu încredere  problemele pe tav? – pe care  împreun? s? le discut?m, s? le clarific?m,  v? sus?inem  în deblocarea voin?ei, s? începe?i  prioritizarea ?i rezolvarea problemelor. V? ghid?m într-un mod organizat pe drumul vie?ii care uneori vi se poate p?rea prea întortochiat.

.      Simpla teorie, lectura, cercetarea pe cont propriu, încercarea ?i eroarea de a ie?i din labirint, întreb?rile f?r? r?spuns sau chiar ?i cunoa?terea cauzelor  nu sunt suficiente pentru a v? dep??i dificult??ile, deoarece intervin blocajele, care v? ?in de cele mai multe ori pe loc ?i acelea?i obiceiuri nocive care parc? se ?in scai de dumneavoastr?.

.      Conform zicalei: ,,Unde-s doi, puterea cre?te”, este mai util s? apela?i la un ghid care v? poate îndruma s? v? canaliza?i energiile ?i ac?iunile spre scopurile dorite. Ve?i avea astfel, mai rar momente de nesiguran??, temeri, nehot?râre, ezit?ri, nu vei?i mai da iar ?i iar înapoi, ve?i înv??a s? câ?tiga?i timp pre?ios în via?a dumneavoastr? de zi cu zi.

.      Noi, ca psihoterapeu?i,  v? ascult?m cu r?bdare ?i v? sus?inem s? g?si?i propriile modalit??i de rezolvare a problemelor care v? framant?, v? ajut?m s? v? dep??i?i teama de schimbare, de necunoscut.  Adapt?m programe speciale, personalizate în func?ie de dorin?ele ?i nevoile dumneavoastr? (explica?ii,  exerci?ii, diverse resurse psihologice).

.      Comunicarea, rela?ia terapeutic? ?i efectuarea exerci?iilor se realizeaz? la fel de eficient ?i prin psihoterapia online. A?adar, ave?i nevoie  doar de un calculator, laptop conectat la internet (de acas? sau dac? ave?i posibilitatea, chiar de la serviciu), instalarea programului Skype sau  Yahoo Messenger,  ?i o pereche de c??ti cu microfon.

.      Simplu ?i util, ?edin?ele  de psihoterapie  online sunt  similare ?edin?elor de la cabinet, acelea?i explica?ii ?i tehnici specifice psihoterapiei cognitiv-comportamentale, ?inute mai comod ?i la fel de eficient.                                                                                                                             Psihoterapia este benefic? ?i în cazul persoanelor care nu au problemele prezentate anterior, dar vor s? se manifeste la adev?ratul lor poten?ial ?i s? î?i optimizeze performan?ele în diverse domeniu.

 

                                                     Psihoterapie online

.      Indiferent de modalitatea aleas? de dumneavoastr? expert-writers.net/, ?edin?e ?inute la cabinet sau online (mai ales atunci când ave?i best paper writing service programul mai înc?rcat), pute?i înv??a s? dobândi?i o mai mare încredere în for?ele proprii, s? v? manageria?i dificult??ile, ?i totodat? s? v? sim?i?i mai relaxa?i.

Pentru program?ri sau mai multe informa?ii, ne pute?i contacta la telefon sau prin e-mail.

 

.      Orice exersa?i de cât mai multe ori va deveni un obicei nou. V? pute?i dezvolta atitudini, capacit??i ?i aptitudini care v? aduc fericire ?i succes repetandu-le pân? ce devin o parte a personalit??ii dumneavoastr?.

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 23.07.2018 - 12:13