fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0721.349.765                                  Telefon: 0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro       E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

               

                 CELE CINCI LIMBAJE ALE IUBIRII

 
V? pute?i informa aici ?i despre – comunicarea cu asertivitate.                      

.     Cum s?-?i exprimi fa?? de partener implicarea trup ?i suflet.

I. Cuvintele de încurajare. Complimentele sau cuvintele de încurajare au o putere deosebit? în comunicarea iubirii. Complimentele se exprim? cel mai bine direct, prin declara?ii simple, cum ar fi:

  • “Ce bine î?i st? costumul acesta.”
  • “Nimeni nu g?te?te mai bine ca tine cartofii. Îmi plac foarte mult.”
  • “Sunt foarte recunosc?tor c? ai sp?lat tu vasele în seara asta.” etc.

Complimentele sincere au rolul de a-?i face partenerul s? zâmbeasc?.

.     Încurajarea presupune simpatie ?i o abordare a tuturor lucrurilor din perspectiva partenerului. Trebuie s? înve?i mai întai ce este important pentru partener. Numai atunci îl poti încuraja. Prin încuraj?ri verbale încerci s? comunici ceva de genul: “Cunosc problema ta ?i îmi pas?. Sunt alaturi de tine. Cum te-a? putea ajuta?”. Iubirea înseamn? bun?tate. Sup?rarea se poate ab?tea asupra omului, ?i un cuvânt bland îl poate bucura.

II. TIMPUL  ACORDAT.  Se refer? la timpul în care aten?ia îi este acordat? partenerului, în timpul unei activit??i comune ?i nu doar activit??ii în sine. A sta pe canapea ?i a fi capta?i de o emisiune tv, nu înseamn? timp petrecut împreun?, sau dac? ne plimb?m împreun? prin parc, trebuie s? acord?m o mai mare aten?ie partenerului ?i apoi peisajului.

.     Timpul petrecut împreun? nu înseamn? neap?rat c? trebuie s? ne sorbim din ochi unul pe cel?lalt, ci s? facem ceva împreun?, s? ne acord?m unul celuilalt toat? aten?ia.

.         Recomand?ri utile pentru o conversta?ie real? cu persoana iubit?:

  1. Pastreaz? contactul vizual când partenerul î?i vorbe?te;
  2. În timp ce-?i ascul?i partenerul, nu mai face ?i altceva;
  3. Ascult?-?i sentimentele. Pune-?i întrebarea cum se simte cealalt? persoan? ?i atunci când crezi c? ai g?sit r?spunsul, d?-i ocazia s? ?i-l confirme;
  4. Observ? limbajul trupului. Pumnii stran?i, mâinile tremurânde, lacrimile, sprâncenele ridicate ?i mi?carea ochilor  î?i pot da indicii referitoare la ceea ce simte cel?lalt;
  5. Refuz? înteruperile. Cercet?rile recente au aratat c?, în medie, omul nu este atent mai mult de 17 secunde, dup? care întrerupe sau scoate o interjec?ie. Dac? îi acorzi mai mult? aten?ie partenerului în timp ce acesta vorbe?te, te vei ab?ine s? te aperi, s? acuzi sau s?-?i afirmi pozi?ia.

III. PRIMIREA DE  DARURI. Oferirea ?i primirea de daruri este limbajul ce se înva?? cel mai u?or. Darul este un simbol al faptului c? ne-am gândit cu iubire la persoana iubit?.

.      Pentru început,  f? o list? cu toate darurile de care s-a bucurat foarte mult iubitul/iubita ta de-a lungul timpului. Aceast? list? poate include darurile pe care i le-ai f?cut tu sau darurile pe care le-a primit de la alte persoane ?i care ?tii c? i-au pl?cut foarte mult. Darurile pot fi de orice dimensiune, culoare ?i form?, pot fi costisitoare sau gratuite.  D?ruirea de sine,  prezen?a fizic? în momentele dificile sau delicate este cel mai important cadou pe care îl po?i face iubitei/ iubitului, în cazul în care limbajul iubirii sale este primirea de daruri. Atunci trupul t?u devine expresia iubirii tale.

IV. SERVICIILE. Se intâmpl? s? ne m?sur?m iubirea ?i dup? ceea ce facem unul pentru altul, micile “ajutoare”, o cafea diminea?a, ajutorul dat într-un proiect, înseamn? iubire, pre?uire, ne sim?im importan?i unul pentru cel?lalt.  Preg?tirea mânc?rii, a?ezatul mesei, sp?latul vaselor, datul cu aspiratorul, cur??area prafului, dusul gunoiului, zugr?vitul dormitorului, p?strarea ma?inii în stare de func?ionare, sp?larea ma?inii, ordinea în garaj, schimbatul nisipului pisicii etc. Toate acestea ?i multe altele sunt servicii care, dac? sunt f?cute, îl pot face pe cel?lalt s? se simt? iubit.  Ele presupun grij?, planificare, timp, efort ?i energie. Dac? sunt f?cute din toat? inima, ele devin o expresie real? a iubirii.

Iubirea este o alegere la fiecare clip? ?i ea nu poate fi for?at?.

“A? vrea s? speli ma?ina, s? tunzi iarba, s? m? aju?i la sp?latul vaselor etc.” Dar nu po?i crea dorin?a de iubire. Fiecare dintre noi trebuie s? hot?rasc? zilnic dac? vrea sau nu s?-?i iubeasc? partenerul. Dac? ne hot?râm s? iubim, trebuie s? ne exprim?m iubirea în felul în care dore?te ea/el, astfel încât iubirea noastr? s? fie eficient? din punct de vedere afectiv.

V. Mângâierile fizice. Contactul fizic este cea mai eficient? modalitate de exprimare a iubirii într-un cuplu.

.      ?inutul de mân?, s?rut?rile, îmbr??i??rile ?i fuziunile amoroase sunt toate ?i fiecare o modalitate de a-i comunica fiin?ei iubite emo?ia iubirii tale.                                                        .     Mângâierile din dragoste pot fi explicite ?i presupun o concentrare total?, cum ar fi, spre exemplu, frecatul pe spate sau preludiul dinaintea jocului amoros. Pe de alt? parte, mângâierile iubirii pot fi implicite ?i presupun doar o clip?, cum este atunci când îi pui o mân? pe um?r sau îi torni ceai într-o cea?c? sau te lipe?ti de ea/el atunci când treci pe lâng? ea/el prin buc?t?rie.  Rareori b?rbatul ?i femeia dintr-un cuplu au acela?i limbaj principal al iubirii. Cu to?ii avem tendin?a s? ne exprim?m în limbajul nostru principal ?i suntem contraria?i când fiin?a iubit? nu în?elege ce îi comunic?m. Noi ne exprim?m iubirea, dar mesajul nu este receptat, pentru c? limbajul folosit de noi îi este str?in celuilalt…!

.      Dac? dorim s? fim eficien?i în a ne face cunoscut? dragostea, este necesar s? fim dispu?i s? înv???m limbajul iubirii fiin?ei iubite.  Cum afl?m care este limbajul de iubire – al nostru sau al partenerului?

1. S? ne gândim ce anume ne provoac? cea mai mare suferin?? din ceea ce face sau nu face partenerul de cuplu. Opusul a ceea ce ne face s? suferim va fi, de obicei, limbajul iubirii noastre.
2. S? ne d?m seama care este lucrul pe care l-am cerut cel mai des de la partener, poate determina, de asemenea, modul nostru de a iubi ?i de a ne sim?i iubi?i.
3. Modul în care ne exprim?m iubirea fa?? de fiin?a iubit? indic?, de obicei, ceea ce ne face pe noi s? ne sim?im iubi?i.

Mai multe informa?ii gasi?i în cartea: Cele cinci limbaje ale iubirii  de Dr. Gary Chapman. Editura Curtea Veche.

Mult succes în exersarea ?i însu?irea limbajelor de iubire!                                                         Pentru program?ri sau alte informa?ii ne pute?i contacta.

 

.      “Fericirea vine atunci cand faptele ?i vorbele tale fac bine ?ie ?i celoral?i.” Buddha

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:59