fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0764.443.184                             Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro      E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                                

                                     Conflictul

 

.      Conflictul reprezint? o incompatibilitate între dou? sau mai multe p?r?i, la nivelul trebuin?elor, scopurilor, valorilor, resurselor sau al unor tr?s?turi de personalitate, diferen?? sau incompatibilitate care produce o stare de tensiune ce se cere desc?rcat?.

.        Principalele cauze ale conflictelor pot fi:

 

  •  Diferen?ele ?i incompatibilit??ile dintre persoane. Diferen?ele dintre indivizi devin surse ale conflictului din momentul în care sunt exprimate într-o discu?ie, sunt afi?ate ostentativ sau una dintre p?r?i reclam? impunerea propriei valori. Cele mai importante deosebiri generatoare de conflicte sunt: unele tr?s?turi de personalitate ( ex. extravertit versus intovertit etc.); opinii (ex. rolul principal în educarea copilului revine tat?lui, mamei sau întregii familii etc.); atitudini (ex. acceptarea sau neacceptarea pedepsei fizice etc.).
  • Nevoile sau interesele umane. Oamenii intr? în conflict fie pentru c? au nevoi care urmeaz? s? fie satisf?cute de procesul conflictual însu?i, fie pentru c? au (ori cred c? au) nevoi neconcordante cu ale altora.
  • Agresivitatea. Între agresivitate ?i conflict exist? o rela?ie reciproc?; agresivitatea este fie cauza, fie forma de manifestare, fie rezultatul conflictului. În termenii conflictului, agresivitatea apare ca o modalitate conflictual? de rela?ionare cu mediul, fie în plan concret-ac?ional, fie în plan imaginar. Marca sa este inten?ia nociv?, ostil?, îndreptat? asupra unei ?inte, persoan? investit? cu o anume semnifica?ie. Aceasta motiveaz? inten?ia nociv? ?i finalitatea ac?iunii.
  • Lezarea stimei de sine. Stima de sine este o component? afectiv? a imaginii de sine. În vreme ce imaginea de sine este ansamblul ideilor pe care un individ le are despre el însu?i, despre tr?s?turile de caracter ?i corpul s?u, stima de sine exprim? sentimentele noastre fa?? de noi în?ine. De exemplu, în situa?ia în care o persoan? contest? ?i critic? sistematic sau doar întâmpl?tor succesele ?i realiz?rile unei alte presoane. În acest caz, efectul este negativ atunci când evaluatorul este o persoan? pre?uit? de cel evaluat pe linia rela?iilor afective sau a competen?ei în domeniul din care este valoarea atacat?.
  • Conflictul de valori. Un conflict în care sunt implicate valorile este mai profund ?i mai greu de tratat. Valorile sunt credin?ele noastre despre ceea ce este important, ceea ce deosebe?te binele de r?u ?i ce principii trebuie s? ne guverneze via?a. Valoarea este ceea ce individul pre?uie?te mai mult ?i, prin urmare, constituie un vector care-l sus?ine energetic ?i-i orienteaz? conduita ?i sentimentele. Când le sunt atacate valorile, oamenii reac?ioneaz? extrem de dur, pentru c? se simt contesta?i personal, le este lezat? stima de sine. De asemenea, oamenii fac foarte greu compromisuri atunci când în joc sunt valorile lor, întrucât simt cã se compromit pe ei în?i?i ?i propria lor integritate. Uneori, valorile pot împiedica totu?i escaladarea conflictului, atunci când disputan?ii î?i descoper? unele valori comune.

.     Multe conflicte pot fi prevenite ?i rezolvate printr-o comunicare adecvat?. Un rol foarte important în acest context îl are stilul de comunicare asertiv?.

      Comunicarea asertivã solicit? un echilibru foarte fin între combativitate ?i abandon, între stilul de comunicare activ? (masculin) ?i stilul de comunicare pasiv (feminin). Cel ce utilizeaz? un stil de comunicare activ în exces spune ceea ce gânde?te, simte sau vrea, dar nu într-un fel care s?-l ajute sau s?-l protejeze pe cel?lalt, ci r?nindu-l sau blocându-i exprimarea. El are dreptate, interlocutorul se în?al?, nevoile lui sunt cele mai importante ?i trebuie satisfãcute primele, p?rerea celuilalt nu conteaz?. Persoana care folose?te un stil de comunicare pasiv în exces se autoelimin?, se culpabilizeaz?, se poart? hiperamabil ?i hiperpoliticos, î?i re?ine gândurile, tr?irile ?i nevoile, zâmbe?te, este de acord mai tot timpul, se lamenteaz? pe ascuns, ascult? sau se conformeaz? f?r? s? comenteze nimic, crede c? ar gre?i dac? ar îndr?zni s? se opun?. Este o pozi?ie v?dit depresiv?, în care abandoneaz? lupta pentru nevoile lui pentru a le face pe plac celorlal?i.  Stilul asertiv reclam? un nivel considerabil de con?tien??, curaj, încredere în sine ?i în cel?lalt, o bun? în?elegere a contextului. Când ne exprim?m asertiv, ne afirm?m direct nevoile, percep?iile, gândurile sau aspira?iile, r?mânând deschi?i la ceea ce interlocutorul gânde?te, simte sau vrea. Ac?ion?m pentru drepturile noastre, dar ?inem cont ?i de drepturile celuilalt.

.     Comunicarea asertiv? este o metod? de consiliere ?i psihoterapie comportamental?, ce poate fi înv??at? ?i perfec?ionat? cu succes în ?edin?ele de terapie.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

.      “Secretul ?i farmecul vie?ii noastre nu stau în lipsa unui conflict, ci în hot?rârea ?i priceperea noastr? de a-l rezolva.”  Anton Semjonowitsch Makarenko                                               

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:00