fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0764.443.184                                     Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro             E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                                    

                                    Gelozia

 

.     Gelozia reprezint? un ansamblu de tr?iri emo?ionale, gânduri ?i ac?iuni care apar ?i se intensific? atunci când o rela?ie important? risc? s? fie periclitat? de un rival.

.     Ca sa fii gelos trebuie sa ai pe cineva sau ceva, în ideea de a avea sentimentul de posesiune, cum c? acel cineva sau ceva î?i apar?ine. Un poten?ial individ amenin?? s? te deposedeze de acel  cineva sau ceva.

        Motorul geloziei este teama

.       Într-o rela?ie de cuplu, pentru a sim?i gelozie trebuie s? te a?tep?i ori s? te sim?i îndrept??it la fidelitate sexual? din partea partenerului t?u.

.     Gelozia apare în urma credin?ei c? partenerul nu respect?, renun?? sau dispre?uie?te angajamentul vostru de baz? (explicit sau implicit), adic? de a v? încredin?a intimitatea fizic? ?i psihic? reciproc?.

.   Poti avea a?tept?ri pe traiectoria fidelit??ii sexuale f?r? a fi con?tient de ele. Partenerul tau, la fel. Mai mult, el poate s? î?i împ?rt??easc? sau nu loialitatea pe care o reclami (sau la care te a?tep?i în sinea ta). Dac? nu o împ?rt??e?te sau atunci când o împ?rt??e?te, îns? îl suspectezi de contrar, gândirea ta este centrat? pe lipsa de reciprocitate, pe tr?dare ?i injusti?ie, fundal emo?ional al geloziei.

      Teama de a pierde o persoan? ?i teama de a pierde o imagine                                           Teama de a pierde o persoan? este activat? de doua nevoi diferite, ce pot ac?iona simultan sau separat. Aceste nevoi sunt:

  • nevoia de control – de a poseda o fiin??;
  • nevoia de a fi cu cineva, corelat? cu teama de singur?tate.

.     Gelozia pe care o resim?i se traduce prin teama c?, în absen?a partenerului nu mai ai pe cine s? controlezi. Aceast? situa?ie este angoastant? ?i experimentat? prin sentimentul de gelozie. Este posibil s? nu ai o asemenea nevoie de control, îns?, cu toate acestea, s? sim?i gelozie, teama  de singur?tate, frica c? nu îi po?i face fa??.

.     Gelozia, în acest sens, este o ap?rare în raport cu teama de abandon. Plecarea partenerului este perceput? ca o amenin?are, dac? el/ea te p?r?se?te – vei r?mâne singur(?) ?i nu crezi c? te vei descurca. Mai mult, la teama de singur?tate se poate ad?uga teama de schimbare. R?mas(?) singur(?), este nevoie s? te adaptezi noii situa?ii, adic? s? schimbi ceva în stilul de via?? cu care te obi?nuise?i.

.     Teama de a pierde o imagine se refer?, bineîn?eles, la imaginea de sine.   Î?i imaginai c? r?spunzi perfect nevoilor partenerului, mai bine decât oricine altcineva.  Acesta nu este decât orgoliu, iar realitatea te pune fa?? în fa?? cu aceast? iluzie. Este prea pu?in probabil s? te acordezi perfect la partenerul tau, încât s? nu mai aib? nevoie de nimeni.                            .     Întotdeauna vor exista nemul?umiri, nepotriviri nu exist? perfec?iune. Descoperirea limitelor personale este frustrant?, deoarece î?i reveleaz? c? nu e?ti de neînlocuit.  Faptul c? partenerul se simte atras ?i de altcineva este normal s? te doar?. Îns? aceast? durere este benefic?! Ea te poate ajuta s? cre?ti din punct de vedere psihologic. În?elegi c? po?i fi important în via?a cuiva, f?r? ca importan?a ta s? fie suprem? (cum poate ne place sa credem), nu suntem buricul p?mântului. Poate ai aptitudini ?i calit??i frumoase, dar ai ?i limite personale. Aceast? în?elegere poate fi util? pentru dezvoltarea ta personal?, aceasta î?i restituie noi sensuri f?r? de care nu po?i avansa. (Nu?? A., Psihologia cuplului, Editura SPER, 2006)

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!  

 .      “Gelozia este pur ?i simplu teama c? nu ai valoare.”  Jennifer James

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:59