fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0721.349.765                                    Telefon: 0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro        E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                                

                                   Infidelitatea

 

.     Infidelitatea este o problem? de cuplu veche de când lumea. Rezolvarea ei a intrat în sfera perocup?rilor religiei, filosofiei, justi?iei, literaturii, artei, vr?jitoriei, astrologiei, moralei ?i, nu în ultimul rând, a psihologiei.

.     În?elesul cel mai r?spândit al infidelit??ii se refer? la a în?ela sexual partenerul de cuplu. O abordare speculativ? ?i chiar filosofic? a  ideii  de infidelitate ridic? o serie de semne de întrebare în leg?tura cu alte aspecte  fa?? de care aceasta s-ar  putea manifesta. De exemplu:

  • Atunci când doar i?i imaginezi c?  ai rela?ii sexuale cu altcineva, în afar? de partenerul de cuplu, e?ti o persoan? infidel? sau nu ?
  • Dac? mergi la psiholog ?i împ?rt??e?ti acestuia aspecte din via?a personal? pe care nu le cunoa?te nici partenerul de cuplu, atunci manife?ti infidelitate psihic??
  • Dac? admiri intelectul ?i ideile unei persoane, alta decât partenerul de cuplu, se poate vorbi despre infidelitate de ordin intelectual?
  • Dac? treci la o religie diferit? fa?? de cea a partenerului de cuplu, atunci manife?ti infidelitate religioas??
  • Dac? doar iube?ti o alt? persoan?, f?r? a avea ?i rela?ii sexuale cu aceasta, atunci devii infidel afectiv fa?? de partenerul de cuplu?

.     Limitele infidelit??ii sunt relative ?i difer? de la un cuplu la altul. Se poate vorbi despre infidelitate numai în raport cu regulile pe care cuplul ?i le stabile?te în mod explicit, cu acordul ambilor parteneri. De exemplu, dac? un cuplu stabile?te regula conform c?reia niciunul dintre parteneri nu va avea rela?ii sexuale cu altcineva atâta timp cât sunt împreun?, un alt cuplu, dimpotriv?, poate s? stabileasc? ca regul? libertatea sexual? total? pentru ambii parteneri. În acest ultim caz, spre deosebire de primul, nu avem de-a face cu infidelitate sexual? atunci când partenerul de cuplu face sex cu altcineva din afara cuplului.

.     Abordarea cauzelor infidelit??ii a generat, de asemenea, de-a lungul istoriei numeroase explica?ii, unele chiar  bizare, imature ?i irationale, ca, de exemplu: blestemul, vr?jile, zodiile, ursitorile etc.

.     Odat? cu dezvoltarea psihologiei ca ?tiin?? a început s? se fac? lumin? ?i sub aspectul cauzalit??ii fenomenului infidelit??ii. Numeroase cercet?ri au identificat urm?torii factori principali ai infidelit??ii:

  • Comunicare deficitar? în rela?ia de cuplu;
  • Stereotipurile sociale (ex. e în firea b?rba?ilor s? aib? aventuri sexuale);
  • Personalit??i incompatibile;
  • Probleme de natur? sexual?;
  • Tulbur?ri psihice etc.

.     Psihologia nu a r?mas la stadiul de a identifica doar cauzele infidelit??ii, ci ofer? ?i o gam? variat? de metode ?i tehnici de abordare a acestui fenomen. Consilierea ?i psihoterapia cognitiv-comportamental? se înscriu cu succes în acest trend rezolutiv.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

.      “Infidelitatea e comod?. Oricine o poate practica. E infinit mai simplu s? te lepezi, s? renun?i decât s? p?strezi, s? continui.”  Octavian Paler

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:59