fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0764.443.184                               Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro        E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                               

                                  Sexualitatea

 

Aici pute?i citi ?i despre ejacularea precoce.

.     Sexualitatea se refer? la toate însu?irile morfologice, fiziologice ?i psihologice carcateristice sexelor ?i  fenomenului sexual. De asemenea, se refer? la modul în care oamenii se autoexprim? ca entit??i sexuale. Include un numar mare de activit??i sexuale ?i o varietate de comportamente, ac?iuni ?i teme.

.    Tulbur?rile de natur? sexual? sunt foarte diverse ?i pot interesa dorin?a, excita?ia, orgasmul, algia ca, de exemplu:

  •  tulbur?ri ale dorin?ei sexuale (ex. sc?derea dorin?ei sexuale ?i aversiunea sexual?);
  •  tulbur?ri ale excita?iei sexuale (ex. tulburarea de excita?ie sexual? feminin? ?i disfunc?ia erectil?);
  •  tulbur?ri orgasmice (ex. tulburarea orgasmic? feminin? ?i masculin?, ejacularea precoce);
  •  tulbur?ri sexuale dureroase (ex. dispareunia, vaginismul).

.      Cauzele  tulbur?rilor sexuale pot ap?rea ca urmare a unor:

  • boli organice (ex. diabetul zaharat, hipertensiunea, insuficien?a renal? etc.);
  • substan?e (ex. alcoolul, drogurile, anumite medicamente etc.);
  • tulbur?ri psihice (exanxietatea de performan??, depresia etc.)

.     Tulbur?rile sexuale generate de probleme psihice pot fi abordate prin intermediul  metodelor ?i tehnicilor de psihoterapie. De exemplu, în psihoterapia comportamental?, care se bazeaz? pe principiile înv???rii, disfunc?ia sexual? este interpretat? ca fiind un comportament dezadaptativ înv??at ?i, totodat?, ca o expresie a unei frici de interac?iunea sexual?. În acest caz, terapeutul poate utiliza metoda desensibiliz?rii sistematice alc?tuind o list? a situa?iilor care îl sperie pe pacient, de la situa?ia care îl sperie cel mai pu?in la situa?ia care îl sperie cel mai mult. De exemplu, pentru o pacient?, s?rutul poate genera o team? de intensitate mijlocie, în timp ce penetrarea vaginal? poate induce o team? foarte puternic?. Apoi, pacienta este înv??at? s? î?i dep??easc? teama, prin intermediul unor tehnici de relaxare, începând de la situa?iile cel mai pu?in stresante ?i pân? la situa?ia cea mai stresant?. În etapa urm?toare pacienta înva?? s? comunice asertiv, adic? cum s? exprime deschis ?i f?r? team?, nevoile sale sexuale fa?? de partenerul s?u, precum ?i s? refuze cererile acestuia atunci când le percepe ca fiind nepotrivite.

 

.      “Iubirea este singura modalitate de a în?elege alt? fiin?? uman? în miezul cel mai adânc al personalit??ii sale.” Vicktor Frankel

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:02