fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0721.349.765                              Telefon: 0764.443.184  

E-mail:roxana.patrascu@psihoutil.ro    E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                                    

                                      Agresivitatea

 

.        Agresivitatea este orice form? de conduit? orientat? c?tre obiecte, persoane sau c?tre sine, cu inten?ia producerii unor prejudicii, a unor r?niri, distrugeri sau daune.

.      Din aceast? accep?iune rezult? c?, pentru a ?ti dac? un comportament este sau nu agresiv, trebuie s? ne raport?m la inten?ia care-l motiveaz?. De exemplu, dac? lovim sau accident?m pe cineva neinten?ionat, atunci comportamentul nostru nu poate fi catalogat ca fiind agresiv.

.       Teoriile explicative ale comportamentului agresiv eviden?iaz?, în esen??, trei tipuri de factori cauzali, ?i anume:

  • Biologia. Conform acestei teorii, oamenii se nasc cu predispozi?ia sau impulsul de a fi violen?i ?i de a agresa. Cum agresivitatea nu se poate înl?tura, trebuie, prin educare, g?site modalit??i nedistructive de canalizare a energiei negative. Dac? agresivitatea uman? ar fi numai de natur? instinctual?, ar trebui s? întâlnim foarte multe asem?n?ri între oameni, legate de modul de manifestare a agresivit??ii. În realitate, exist? mari diferen?e atât la nivel individual cât ?i la nivel de grupuri. Totusi, factorul biologic exercit? anumite influen?e asupra agresivit??ii, ca, de exemplu, influen?ele hormonale (hormonii masculini amplific? agresivitatea), influen?ele biochimice (alcoolul stimuleaz? manifest?rile agresive) etc.
  • Frustrarea. Atunci când ceva interfereaz? cu atingerea unui scop, apare frustrarea. Aceasta devine apoi o cauz? de manifestare a agresivit??ii. Cercet?ri mai recente au ajuns la concluzia c? frustrarea produce sup?rare, adic? o stare de preg?tire emo?ional? pentru a deveni agresiv, îns? o persoan? poate da curs furiei sau nu.
  • Înv??area social?. Ca orice alt comportament, agresivitatea este înv??at? direct prin recompensare (ex. p?rintele îl laud? pe copil atunci când este agresiv), sau indirect, atunci când individul observ? c? ceilal?i sunt recompensa?i pentru manifest?ri agresive (ex. un copil vede c? cineva ia ciocolata altcuiva ?i nu este pedepsit). Copilul poate întâlni  frecvent modele de conduit? agresiv? în: familie (copiii violen?i provin din familii în care p?rin?ii au fost crescu?i tot cu ajutorul pedepselor fizice); mediul social (în unele comunit??i, modelele de conduit? agresiv? sunt acceptate, chiar încurajate); mass-media (televiziunea ofer? cu generozitate modele de agresivitate fizic? sau verbal?).

.       În ceea ce prive?te reducerea agresivit??ii, exist? mai multe c?i ce au în vedere acest lucru, ?i anume:

  • Catharsisul. Este una dintre cele mai vechi metode ?i const? în desc?rcarea energiei negative acumulat? în urma frustr?rilor. Concret, aceasta poate fi realizat? prin: consumarea impulsului agresiv la nivelul imaginarului; angajarea în ac?iuni violente efective, dar f?r? caracter antisocial, cum ar fi practicarea unor sporturi;
  • Relaxarea muscular? orientat? în direc?ia reducerii agita?iei motorii dar ?i psihice (ex. trainingul autogen Schultz);
  • Pedeapsa. Ea se aplic? dup? s?vâ?irea actului agresiv, ?i are în vedere atât sanc?ionarea comportamentului cât ?i prevenirea unuia asem?n?tor. Pedepsele pot fi institu?ionalizate (juridice) sau neinstitu?ionalizate (in interiorul familiei). Aceast? metod? este destul de controversat?, deoarece sunt cercet?ri care demonstrez? c? acei copii pedepsi?i de familie pentru conduite agresive aleg, la rândul lor, s? se comporte agresiv în alte medii;
  • Dezvoltarea autocontrolului. O persoan? care î?i st?pâne?te emo?iile ?i mai ales reac?iile de sub influen?a lor, prezint? o probabilitate crescut? de nonimplicare în eventualele situa?ii conflictuale, ?i automat de evitare a consecin?elor unor astfel de situa?ii.

.       Toate aceste c?i de reducere ?i control a manifest?rilor agresive pot fi înv??ate, exersate ?i perfec?ionate în cadrul ?edin?elor de consiliere ?i psihoterapie cognitiv-comportamental?.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

 

.      “Violen?a este arma celor slabi.”  Mahatma Gandi

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:58