fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0721.349.765                                     Telefon: 0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro          E-mail:gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                                   

                                     Asertivitatea

 

.       Termenul de asertivitate  provine din to assert care înseamn?, stricto senso, a  afirma, a spune. În psihologie, asertivitatea are în?elesuri multiple ?i diverse, ca, de exemplu:

 • capacitatea individului de a fi sincer cu el însu?i;
 • abilitatea de a ne exprima emo?iile ?i convingerile;
 • comunicarea direct?, deschis? ?i onest?, care ne face s? avem încredere în noi ?i s? câ?tig?m respectul celor din jur;
 • abilitatea de a solicita cereri sau de a refuza cereri, abilitatea de a spune ”nu” f?r? a te sim?i vinovat sau jenat;
 • modalitatea prin care o persoan? î?i dezvolt? respectul ?i stima de sine;
 • modalitatea prin care o persoan? face fa?? presiunii grupului ?i î?i exprim? deschis opiniile.

.       Asertivitatea este ?i un mod de rela?ionare diferit de agresivitate ?i pasivitate. Implic? un comportament optim ?i dezirabil social. Comportamentele asertive asigur? rela?ii mai satisf?c?toare sub aspect emo?ional, ajut? la atingerea obiectivelor, f?r? a neglija interesele celorlal?i ?i reduce num?rul ocaziilor generatoare de anxietate.                                              .       Persoanele lipsite de asertivitate sunt animate de anumite credin?e ira?ionale care le împiedic? s? se deschid? ?i s? se dezvolte în direc?ia rela?ion?rii ?i comunic?rii asertive.

.      Cele mai des întâlnite credin?e ira?ionale sunt urm?toarele:

 • Credin?a c? ceilal?i, mai ales un bun prieten, ar trebui s? ?tie ce simt, ce îmi place sau ce m? deranjeaz?;
 • Credin?a c? este ru?inos ?i reprezint? un semn de sl?biciune s? fii anxios. Consecin?a unei astfel de idei este evitarea situa?iilor în care omul crede ca va fi anxios;
 • Credin?a c? rolul sexual trebuie manifestat nu a?a cum sim?i ?i gânde?ti, ci în func?ie de cum îl v?d ceilal?i;
 • Credin?a c? nu po?i fi iubit ?i aprobat de toat? lumea, dac? nu e?ti supus.

.       Formarea de abilit??i ?i comportamente asertive se poate realiza pe baza unui program de antrenament individualizat, care presupune parcurgerea urm?toarelor etape:

 • clientul, sub îndrumarea consilierului, realizeaz? o list? cu situa?iile de via?? în care acesta crede c? s-a comportat inadecvat;
 • din aceast? list? alegem 5 situa?ii cât mai diverse sub aspectul contextului ?i participan?ilor;
 • ierarhiz?m cele 5 situa?ii în sens cresc?tor, în func?ie de intensitatea disconfortului resim?it;
 • analiz?m o situa?ie aleas? de c?tre client din list?, pentru a identifica peroana care a cauzat problemele, ce comportamente ?i atitudini a manifestat aceasta, cum s-a comportat clientul, ce comportamente dore?te clientul s? schimbe, cum ar dori acesta s? reac?ioneze într-o situa?ie asem?natoare;
 • se simuleaz? situa?ia analizat? în cadrul unor jocuri de rol, atât în varianta neasertiv? cât ?i în cea dorit? de client.

.       Fiecare ?edin?? trebuie s? aibe obiective precise, termene bine precizate ?i s? urm?reasc? progresele realizate.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

.      “Oamenii se ur?sc pentru c? se tem, se tem pentru c? nu se cunosc ?i nu se cunosc pentru c? nu comunic?.”  Martin Luther King

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:03