fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Teefon: 0764.443.184                              Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro       E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                               

                                 Autocunoa?terea

 

.     “Cine sunt?” este o întrebare existen?iala major?, care populeaz?, mai mult sau mai pu?in, mintea fiec?ruia dintre noi. Logic, aceast? interoga?ie genereaz? imperativul “Cunoa?te-te pe tine însu?i!”, al unui mare filosof din seosmart antichitate, foarte valabil ?i în zilele noastre.

.     Odat? cu primii pa?i f?cu?i în via??, cunoa?terea de sine devine un proces continuu, îns? nu este suficient? doar înaintarea în vârst? pentru o bun? cunoa?tere a propriei persoane.

.     Cunoa?terea de sine se realizeaz? în cadrul societ??ii, prima oar? în cadrul familiei, apoi în colectiv, în cadrul ?colii, prin interac?iunea cu ceilal?i. De aceea este foarte important s? fim al?turi de copilul nostru când face acei primi pa?i în via??, pentru a-l ajuta s? capete încredere în propriile for?e, o imagine corect? despre sine ?i o stim? de sine pozitiv?.

.     În procesul sinuos ?i complicat de autocunoa?tere, pres?rat cu blocaje, distorsiunui ?i inhibi?ii, putem, totu?i, afla  informa?ii deosebit de utile despre noi în?ine, ca, de exemplu:

 • care sunt calit??ile ?i defectele noastre, dar ?i resursele ?i posibilit??ile de realizare;
 • în ce const? unicitatea noastr? ca fiin?? uman?;
 • ce talente, aptitudini ?i abilit??i manifest?m;
 • sentimentele predominante fa?? de noi în?ine;
 • cât de mult? încredere avem în for?ele prorii;
 • interesele ?i sistemul de valori care ne motiveaz?;
 • cum reac?ion?m în situa?ii stresante;
 • prin ce se caracterizeaz? dinamica noastr? afectiv?;
 • c?t de influen?i suntem în rela?iile sociale etc.

.      Dar de ce s? ne cunoa?tem pe noi în?ine, la ce ne folose?te? O bun? cunoa?tere a felului în care reac?ion?m la diferite evenimente ?i situa?ii, a felului cum ne compor?m în diferite medii sociale, a lucrurilor care ne atrag ?i ne pasioneaz? ne ajut?:

 • s? avem o via?? mai fericit?;
 • s? ?tim ce profesie corespunde personalit??ii noastre;
 • s? ne alegem un partener de cuplu potrivit;
 • s? ?tim ce activit??i ne relaxeaz?;
 • s? ne integr?m mai bine in societate etc..

.     Sub aspectul cunoa?terii de sine, oamenii sunt foarte diferi?i între ei. Unii au un real talent în a?a ceva, al?ii, dimpotriv?, pot întâmpina dificult??i majore la acest capitol. Abilitatea de autocunoa?tere, ca orice alt? abilitate, poate fi format?, exersat?  ?i optimizat? prin:

 • dezvoltarea capacit??ii de a ne con?tientiza propriile gânduri, emo?ii, sentimente, motiva?ii;
 • formarea obi?nuin?ei de a ne observa comportamentele, modalitatea de a interac?iona cu cei din jur, de a ac?iona ?i de a reac?iona în diferite situa?ii;
 • con?tientizarea importan?ei informa?iilor verbale ?i nonverbale primite de la cei din jur;
 • parcurgerea testelor psihologice ?i a c?r?ilor de profil;
 • ?edintele de dezvoltare personal?;
 • diverse metode ?i tehnici specifice psihoterapiei cognitiv-comportamentale.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!    

.      “A cunoa?te pe al?ii este o mare ?tiint?, dar cunoa?terea de sine este suprema ?tiin??.” Lao Zi.

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:02