fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0721. 349.765                                    Telefon: 0764.443.184                                 

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro          E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                       

                                    Perfec?ionismul

 

.      În limbajul cotidian, a fi perfec?ionist înseamn? a dori s? fii foarte bun în ceea ce faci, a-?i stabili standarde foarte înalte, a nu te mul?umi cu bine, ci doar cu foarte bine, deoarece altfel ri?ti s? te blazezi. Reversul acestei  atitudini const? în faptul c?-l determin? pe om s? fie mai tot timpul nemul?umit de realiz?rile sale, s?-?i stabileasc? ?inte nerealiste, cu mult peste nivelul aptitudinilor sale ?i s? tr?iasc? o stare de conflict cu sine însu?i.

.       În foarte multe cazuri, aceast? atitudine nevrozant? î?i are originea în familie, în ve?nica nemul?umire a unor p?rin?i de rezultatele copiilor, care, dac? nu sunt maxime, sunt egale cu zero. P?rin?ii care î?i “educ?” copiii dup? dictonul: “Dac? ai ie?it pe locul doi, e?ti un ratat”,  de?i ace?tia, la rândul lor, în multe cazuri, pot fi departe de locul doi.

.      Mul?i oameni confund? atitudinea de c?utare a perfec?iunii, a excelen?ei cu perfec?ionismul. Aceasta const? în a dori s? faci lucrurile bine, dar nu în scop demonstrativ ?i nici s? condi?ionezi stima de sine de rezultatele activit??ilor. De asemenea, a c?uta excelen?a nu înseamn? a fi chinuit de obsesia de a p?rea perfect.

.      Atitudinea de c?utare a perfec?iunii îl fere?te pe om de manifest?ri nevrotice ?i îl face s?  fie mai creativ, mai spontan ?i mai fericit.

.      Pentru o mai clar? în?elegere a diferen?ei dintre cele dou? atitudini, oferim mai jos o scurt? portretizare a aspectelor esen?iale ale acestora.

 Portretul perfec?ionistului

  • Team? de e?ec sau sim? al datoriei;
  • Interesat doar de dominarea celorlal?i ?i indiferent fa?? de activitatea în sine;
  • Nevoie imperioas? de a câ?tiga stima de sine prin realiz?ri extraordinare;
  • Terorizat de ideea e?ecului;
  • Î?i ascunde emo?iile de ceilal?i ?i încearc? s? par? st?pân pe manifest?rile afective din teama de a nu pierde stima ?i respectul oamenilor.

Portretul c?ut?torului excelen?ei 

  • Manifest? entuziasm, pasiunea descoperiri ?i a dep??irii limitelor personale;
  • Eforturile depuse îl fac s? se simt? îmbog??it, chiar dac? nu ob?ine rezultate deosebite;
  • Nu condi?ioneaz? stima de sine ?i nici nu simte nevoia de a imprersiona pe al?ii;
  • Vede în e?ec o ocazie de a înv??a ?i de a se maturiza;
  • Î?i exprim? sentimentele ?i nu se teme s? se arate ?i slab.

.      Perfec?ionismul poate genera în timp manifest?ri nevrotice înso?ite de anxietate, depresie ?i de aceea restructurarea acestei atitudinii poate fi o prioritate în ?edin?ele de consiliere ?i psihoterapie cognitiv-comportamental?.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!  

.      “Perfec?iunea nu atrage aten?ia.” Nichita St?nescu

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:58