fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0721.349.765                                   Telefon: 0764.443.184 

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro        E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                                   

                                  Sociabilitatea

 

.      Termenul de sociabilitate provine din latinescul sociabilis/sociare care înseamn? a se asocia, iar prin aplicare la social se refer? la capacitatea oamenilor de a rela?iona ?i de a tr?i în societate.

.      Sub aspectul sociabilit??ii, diversitatea uman? este foarte mare. Omul foarte  sociabil prezint? urm?toarele caracterisitci:

 • î?i face mul?i prieteni ;
 • vorbe?te bine ?i expresiv;
 • rela?ioneaz? u?or cu persoane noi;
 • se simte bine în custom writing preajma altora;
 • are o trebuin?? puternic? de a rela?iona;
 • se energizeaz? în cadrul interac?iunilor sociale;
 • agreeaz? evenimentele sociale;
 • ?tie s?-?i exteriorizeze emo?iile si sentimentele;
 • empatizeaz? bine mental ?i emo?ional;
 • prefer? profesii cu un pronun?at aspect social.

.      Omul cu un grad redus de sociabilitate prezint? urm?toarele manifest?ri:

 • se împrietene?te mai greu;
 • se simte mai bine singur;
 • se simte stresat de situa?iile sociale;
 • obose?te repede când interac?ioneaz? cu persoane noi;
 • nu este atras de evenimente sociale cu mul?i participan?i;
 • are un debit verbal mai redus ?i mai pu?in expresiv.

.      Aceste dou? tipuri reprezint? extreme ale sociabilit??ii. Cei mai mul?i oameni se situeaz? între aceste limite.

.     Sociabilitatea depinde de mul?i factori, dar în mod special de:

 • Tipul de temperament. De exemplu, essay writer for you colericul ?i sangvinicul sunt extraver?i, în schimb melancolicul ?i flegmaticul sunt introver?i, mai pu?in sociabili
 • Mediul familial. De exemplu, dac? un copil cre?te de mic intr-o familie cu p?rin?i  sociabili este foarte probabil ca ?i el s?-si formeze o personalitate cu deschidere spre interac?iuni sociale. Dac? p?rin?ii sunt firi introvertite cu via?? social? s?rac?, atunci ?i copilul poate copia acest stil rela?ional
 • Afec?iunile psihice. Sunt anumite tulbur?ri care-l determin? pe om s? se izoleze de semeni, s? evite cât mai mult situa?iile sociale. De exemplu, depresia reduce nivelul de energie necesar rela?ion?rilor ?i estompeaz? mult capacitatea de a mai sim?i pl?cere în manifest?rile sociale.

.      Orice demers de dezvoltare ?i optimizare personal? are în vedere ?i sporirea gradului de sociabilitate prin exersarea comunic?rii asertive ?i, în general, prin lucrul asupra inteligen?ei emo?ionale în ?edin?ele individuale ?i de grup.

 

.      “Ceea ce face ca oamenii sa fie sociabili este incapacitatea lor de a suporta singur?tatea.”  Arthur Schopenhauer

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:05