fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon:  0764.443.184                                     Telefon:  0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro              E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                                 

                                     Cognitiv

 

.         În psihologia general?, conceptul de cognitiv se refer? la procesele psihice prin care recept?m ?i prelucr?m informa?ia. Aceste procese se împart în dou? categorii:

  • Procese cognitive inferioare, ca, de exemplu: senza?iile, precep?iile ?i reprezentarea, prin intermediul c?rora cunoa?tem însu?irile concrete ale obiectelor ?i fenomenelor, atunci când acestea ne stimuleaz? sim?urile;
  • Procese cognitive superioare, ca, de pild?: gândirea, memoria, imagina?ia ?i limbajul, cu ajutorul c?rora cunoa?tem  însu?irile abstracte, esen?iale ?i generale ale obiectelor ?i fenomenelor, precum ?i rela?iile cauzale dintre acestea.

.        În terapia cognitiv-comportamental?, prin cognitiv se în?elege  ansamblul gândurilor, concep?iilor ?i convingerilor, func?ionale ?i disfunc?ionale, con?tiente ?i incon?tiente, datorit? c?rora avem anumite manifest?ri afective ?i comportamentale, mai mult sau mai pu?in adecvate situa?iei.

.        De asemenea, termenul de cognitiv face trimitere ?i la erorile de logic? pe care le poate manifesta gândirea, ca, de exemplu:

  • Gândirea dihotomic?: subiectul gânde?te în termeni extremi de tipul “alb-negru”, “totul sau nimic” (ex. un elev nu ?tie un subiect la tez? ?i refuz? s? le mai rezolve pe celelalte, pe motiv c?, dac? nu poate face o lucrare perfect?, nu are sens s? mai scrie ceva);
  • Suprageneralizarea: un eveniment negativ unic conduce la concluzii cu caracter general (ex. deoarece am fost mu?cat de un câine, consider c? to?i câinii sunt periculo?i);
  • Etichetarea: pornind de la o gre?eal? oarecare, subiectul î?i adreseaz? lui însu?i sau celorlal?i etichete negative (ex. pentru c? am picat un examen, consider c? sunt un ratat);
  • Imperativele categorice: persoana interpreteaz? evenimentele în termeni absoluti?ti, lipsi?i de realism, care exprim? dorin?ele sale ?i nu realitatea obiectiv? (ex. to?i oamenii trebuie neap?rat s? m? respecte) etc.

.         Conform terapiei cognitive demersul de rezolvare a simptomelor implic?, printre altele, corectarea erorilor de logic? ale gândirii sau, într-un limbaj specific, restructurare cognitiv?.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i.

.      “Ra?iunea este instrumentul omului pentru a ajunge la adev?r.” Erich Fromm

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:58