fb linkedin twitter rss mail
Where can I buy essays on line
Do you find yourself questioning when it is okay to utilize people to do your essay producing for your situation? The correct answer is absolutely yes, it is really flawlessly legitimate! Many individuals work with masters to handle their essay authoring for him or her, from school to post-graduate enrollees and doctorate applicants persuasive essay writer with Daisy Rowley. Work while using most skilled and talented writers and get top-standard essays as soon as you absolutely need.
background psihoutil

 

Telefon: 0764.443.184                                Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro         E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                           

                               Comportamentul

 

.      Acesta reprezintă totalitatea reacţiilor de răspuns ale omului la stimuli externi. În această accepţiune toate componentele corpului apar ca verigi de execuţie a comenzilor primite de la creier.

       Reacţiile comportamentale se bazează pe o legătură reflexă între centrii nervoşi senzitivi, care receptează şi procesează informaţiile de la stimulii externi, şi centrii motori, care declanşează semnalele de comandă a reacţiei.

.      În funcţie de complexitate şi nivelul de integrare reflexă, comportamentele sunt:

 • simple, incluzând o singură secvenţă, ca, de exemplu: reacţia de retragere bruscă a mâinii la atingerea unui obiect fierbinte;
 • complexe, care includ mai multe secvenţe integrate într-o schemă unitară, cum este cazul purtării unei discuţii;
 • bazate pe reflex necondiţionat, ca, de pildă: reacţiile motorii de apărare;
 • cu mecanism reflex-condiţionat, ca, de exemplu: apăsarea pe pedala de acceleraţie la cuolarea verde a semaforului.

.      În raport cu prezenţa sau absenţa intenţiei şi a controlului voluntar, comportamentele se clasifică în:

 • neintenţionate şi involuntare, care se declanşează automat, imediat după acţiunea stimulului, cum ar fi reacţia de apărare la contactul cu stimulii periculoşi;
 • intenţionate şi voluntare, declanşate pe baza deliberării şi desfăşurate sub controlul voinţei.

.      După nivelul psihic de integrare, comportamentele sunt:

 • inconştiente, ca, de pildă: visele, lapsusurile, ticurile etc;
 • conştiente, bazate pe analiză şi evaluare critică.

.      Raportate la stările de necesitate, comportamentele sunt:

 • de igienă corporală;
 • alimentare;
 • de cunoaştere;
 • de rezolvare de probleme etc.

.      Orice comportament  incude între stimul şi reacţie o mediere psihică alcătuită din: o rezonanţă afectivă (plăcere-neplăcere), o stare de necesitate (trebuinţă, interes), o pregătire şi planificare mentală etc.

.      Comportamentul exteriorizat influenţează mecanismele psihice şi, astfel, realizează o unitate funcţională cu acestea.

Pentru programări online, la cabinet sau mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi!

 

.      “Poartă-te în aşa fel, încât, dacă universal ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la haos.”  Immanuel Kant

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 19.04.2018 - 12:32