fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0721.349.765                           Telefon: 0764.443.184 

Mail:roxana.patrascu@psihoutil.ro     Mail:gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                             

                               Personalitatea

 

Pute?i citi aici ?i despre tulbur?rile de personalitate.

.       Personalitatea reprezint? elementul stabil ?i specific al conduitei unei persoane sau ceea ce o caracterizeaz? ?i o diferen?iaz? de alte persoane sub aspect cognitiv, afectiv ?i comportamental.

.      Personalitatea este o structur? psihic? extrem de  complex? în cadrul c?reia pot fi delimitate urm?toarele componente:

  • Temperamentul– indic? dimensiunea dinamico-energetic? a personalit??ii ce se manifest? de timpuriu în comportamentul omului ?i care are o determinare  genetic? foarte important? . Ofer? informa?ii despre gradul de energie,  felul în care este consumat? energia,  gradul de impulsivitate ?i impresionabilitate emo?ional? etc. Oamenii pot manifesta diverse tr?s?turi de temperament, ca, de exemplu: calm-nervos; vorb?re?-t?cut; echilibrat-neechilibrat; sociabil-nesociabil; lent-rapid;  impresionabil-neimpresionabil; dominator-supus; impulsiv-controlat; optimist-pesimist; stenic-astenic etc.;
  • Aptitudinile– constituie dimensiunea instrumental-opera?ional? a personalit??ii ?i transmite informa?ii despre inclina?iile ?i talentele persoanei, ca, de exemplu: tipul de inteligen?? (verbal?, logic?, kinestezic?, social? etc); calit??ile memoriei (volumul, rapiditatea întip?ririi, fidelitatea reactualiz?rii etc.); calit??ile aten?iei (concentrarea, stabilitatea, mobilitatea, volumul etc) ?i în  general toate aspectele stabile ale proceselor psihice ?i definitorii pentru persoana în cauz?.
  • Caracterul reprezint? dimensiunea  rela?ional? ?i moral-valoric? a personalit??ii. Furnizeaz?  informa?ii despre atitudinile omului fa?? de sine, fa?? de oameni etc. Aceste atitudini se pot reg?si în tr?s?turi de caracter, cum ar fi: sincer-mincinos; egoist-altruist; lene?-harnic; curajos-fricos; tolerant-intolerant; mizantrop-umanist; moral-imoral; politicos-impertinent; modest-l?ud?ros; hot?rât-indecis etc.
  • Creativitatea– exprim? dimensiunea productiv-creativ? a personalit??ii în tr?s?turi precum: original, inovator, inventiv etc.

.       O caracterizare ampl? a personalit??ii presupune descrierea ei din prespectiva tuturor componentelor men?ionate anterior ?i a  interac?iunii dintre acestea.   

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!                            

                                  

.      “Principala sarcin? din via?a unui om este s? se nasc?, s? devin? ceea ce îi permite poten?ialul, cel mai important produs al efortului s?u este propria personalitate.” Erich Fromm

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:00