fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0721.349.765                                       Telefon: 0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro             E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                 

                Anxietatea – maladia  îngrijor?rii

 

.      Anxietatea  este reprezentat? de o team? intens? în absen?a unui pericol real, care ne creaz? un considerabil disconfort cotidian.  Frica este normal? doar atunci când ne confrunt?m cu situa?ii seriose, în mod real riscante, deoarece aceasta apare într-un moment potrivit ?i ne declan?eaz? reac?ia de tip ,,lupt? sau fugi”. Reac?ie s?n?toas?, care ne ajut? s? ne mobiliz?m for?ele ?i s? facem tot posibilul s? ne salv?m în cazul situa?iilor cu adev?rat amenin??toare (accident rutier, incendiu etc.).

 .      Anxietatea este o emo?ie neadecvat?, deoarece apare în momente ?i situa?ii nepotrivite, fiind declan?at? de îngrijor?ri  nefolositoare sau exagerate despre tot soiul de probleme cu privire la prezent sau viitor. Ne imagin?m situa?ii foarte grele cu care ne-am putea confrunta, ne sim?im neajutora?i ?i c?ut?m dispera?i rezolv?ri la posibile probleme. Ne trec prin minte situa?ii riscante pe care încerc?m s? le preîntâmpin?m (faliment, sanatate, familie, examen, situa?ii sociale etc), le investim ca fiind cu mult mai periculoase decât pot fi în realitate. Astfel c?, ajungem s? ne sim?im în nesiguran??, neputincio?i, irosindu-ne timpul ?i resursele energetice – ba chiar mai rea este credin?a c? nu putem avea control asupra acestui ?ir de rumin?ri, care ni se pare un fel de joc domino catastrofic.

.      Anxietatea produce schimb?ri negative de natur? subiectiv?, cognitiv?,  fiziologic? ?i comportamental?.

Subiectiv – persoanele cu anxietate manifest? emo?ii negative dezadaptative,  nelini?te, team?, neputin??, iritabilitate.

Cognitiv – apar diverse gânduri ira?ionale, preocup?ri intense cu privire  la apari?ia unui pericol vag sau iminent. Persoanele selecteaz? din  mediu stimulii anxiogeni, ignorând stimulii pozitivi sau neutri din punct de vedere afectiv,  anxietatea se mai asociaz? ?i cu o slab? încredere în for?ele proprii.

Fiziologic – apar modific?ri induse de dezechilibrul sistemului nervos vegetativ care declan?eaz? simptome precum, durerile de cap, insomnii, oboseal?, dureri de stomac, grea??, uscarea gurii, senza?ia de nod în gât, transpira?ie etc.

Comportamental – oamenii ajung s? evite situ?iile anxiogene, amân? rezolvarea problemelor care le produce disconfort.

 Cele mai frecvente probleme ?i  tulbur?ri anxioase sunt:                                                    -Atacul de panic? cu sau f?r? agorafobie;

-Ipohondria

-Nevroza obsesiv compulsiv?;

-Ticurile;

Insomnia

-Stresul posttraumatic;

-Fobiile specifice;

-Fobia social?;

-Anxietatea generalizat?.

.     Abordarea psihoterapeutic? ?i/sau medicamentoas?:                                                                                                                               

.     Psihoterapia cognitiv-comportamental? este foarte potrivit? ?i util? în tratarea tulbur?rilor de tip anxios. Eficien?a tehnicilor cognitive ?i comportamentale constau în educarea modalit??ilor de gândire ira?ionale, a emo?iilor negative ?i a comportamentelor dezadaptative de evitare, înv??area unor noi modalit??i de gândire ra?ionale, emo?ii mai pozitive ?i comportamente dezirabile, adaptative social.

.     Medica?ia este potrivit? în cazul formelor cronice de anxietate ?i este prescris? de c?tre medicul psihiatru. Tratamentul medicamentos const? în anxiolitice ?i antidepresive, acestea nu vindec? tulburarea anxioas?, ci doar amelioreaz? simptomele intense de anxietate. Dup? întreruperea tratamentului, simpomele puternice de anxietate pot recidiva ?i tocmai de aceea se recomand? combinarea schemei medicamentoase  cu psihoterapie.                                  

 .     Utilitatea psihoterapiei este dat? de faptul c? reduce rec?derile, vindec? tulbur?rile anxioase, aducând anxietatea ?i stresul la paramentrii de func?ionare normal?, clientul înva?? s? se confrunte eficient cu problemele cotidiene. Mai mult, cu ajutorul tehnicilor specifice de relaxare persoana dobânde?te un tonus mai bun, este mai calm? ?i î?i hr?ne?te încrederea în sine.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

.     Începutul anxiet??ii semnaleaz? sfar?itul gândirii ra?ionale, iar începutul adev?ratei gândiri ra?ionale semnaleaz? sfar?itul anxiet??ii.

                                 

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:03