fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0764.443.184                             Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro       E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                 

               Tulburarea obsesiv-compulsiv?

 

 În aceast? sec?iune pute?i citi?i ?i despre ticuri. (Clic)                                                                  

.       Tulburarea   obsesiv-compulsiv? este o tulburare de tip anxios caracterizat? prin  gânduri deranjante ?i nepl?cute cu caracter obsesiv ?i ac?iuni ritualice sau compulsive pentru contracararea anxiet??i produs? de acestea.

.      Obsesiile sunt idei, imagini, impulsuri persistente, sim?ite de c?tre persoan? ca având  un caracter intruziv ?i inadecvat.

.      Cele mai des întâlnite manifest?ri obsesive sunt:

 • Obsesiile de contaminare (ex. obsesia c? se va infecta dac? atinge o clan?? dintr-o institu?ie public?);
 • Obsesiile dubitative (ex. se gânde?te în mod obsesiv dac? a închis apa la buc?t?rie);
 • Obsesiile sexuale (ex. imagini pornografice);
 • Obsesiile cu con?inut agresiv (ex. obsesia c?-?i va omorî un p?rinte );
 • Obsesiile religioase (ex. blasfemii).

.      Compulsiile sunt comportamente pe care o persoan? le face în mod repetat cu scopul de a se proteja împotriva unei obsesii. Uneori aceste comportamente sunt efectuate în mod concret (ex. sp?latul excesiv pe mâini), alteori sunt mascate ?i realizate doar la nivel mental (ex. num?ratul din doi in doi). Compulsiile produc o u?oar? lini?tire, care nu dureaz? mult, dup? care omul va sim?i nevoia s? repete iar ?i iar comportamentul compulsiv.

.      O persoan? poate fi diagnosticat? cu tulburare obsesiv-compulsiv? dac? manifest? um?toarele simptome:

 • gânduri, imagini sau impulsuri bizare, persistente ?i care revin frecvent în minte împotriva voin?ei persoanei;
 • gândurile, imaginile ?i impulsurile nu sunt expresia fireasc? a preocup?rilor pentru problemele adev?rate ale vie?ii;
 • persoana încearc? s? opreasc? gândurile, imaginile, impulsurile sau s? le suprime cu alte gânduri sau ac?iuni;
 • persoana recunoa?te c? aceste manifest?ri cognitive sunt produsul propriei sale min?i ?i nu sunt impuse din exterior;
 • comportamente repetitive (ex. sp?latul excesiv pe mâini) sau acte mentale (ex. calcule mentale) fa?? de care persoana se simte obligat? s? le manifeste;
 • comportamente sau acte mentale excesive ?i nerealiste pentru a reduce stresul sau a preveni o situa?ie nepl?cut?.

.       Tulburarea obsesiv-compulsiv? poate fi tratat? eficient prin intermediul psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Aceasta vizeaz? atât aspectele cognitive, prin tehnici de identificare ?i schimbare a gândurilor, ?i convingerilor disfunc?ionale care produc manifestarile obsesiv-compulsive, cât ?i schimb?ri comportamentale, utilizând tehnica expunerii la stimulii care constituie tema central? a obsesiei ?i tehnici de preîntâmpinare a comportamentelor compulsive.

Pentru program?ri sau alte informa?ii ne pute?i contacta.

.     “Frica este durerea care se ridic? din anticiparea r?ului.” Aristotel

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:57