fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0764.443.184                                Telefon: 0721.349.765

E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro         E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro

                           

                               Comportamentul

 

.      Acesta reprezintă totalitatea reacţiilor de răspuns ale omului la stimuli externi. În această accepţiune toate componentele corpului apar ca verigi de execuţie a comenzilor primite de la creier.

       Reacţiile comportamentale se bazează pe o legătură reflexă între centrii nervoşi senzitivi, care receptează şi procesează informaţiile de la stimulii externi, şi centrii motori, care declanşează semnalele de comandă a reacţiei.

.      În funcţie de complexitate şi nivelul de integrare reflexă, comportamentele sunt:

 • simple, incluzând o singură secvenţă, ca, de exemplu: reacţia de retragere bruscă a mâinii la atingerea unui obiect fierbinte;
 • complexe, care includ mai multe secvenţe integrate într-o schemă unitară, cum este cazul purtării unei discuţii;
 • bazate pe reflex necondiţionat, ca, de pildă: reacţiile motorii de apărare;
 • cu mecanism reflex-condiţionat, ca, de exemplu: apăsarea pe pedala de acceleraţie la cuolarea verde a semaforului.

.      În raport cu prezenţa sau absenţa intenţiei şi a controlului voluntar, comportamentele se clasifică în:

 • neintenţionate şi involuntare, care se declanşează automat, imediat după acţiunea stimulului, cum ar fi reacţia de apărare la contactul cu stimulii periculoşi;
 • intenţionate şi voluntare, declanşate pe baza deliberării şi desfăşurate sub controlul voinţei.

.      După nivelul psihic de integrare, comportamentele sunt:

 • inconştiente, ca, de pildă: visele, lapsusurile, ticurile etc;
 • conştiente, bazate pe analiză şi evaluare critică.

.      Raportate la stările de necesitate, comportamentele sunt:

 • de igienă corporală;
 • alimentare;
 • de cunoaştere;
 • de rezolvare de probleme etc.

.      Orice comportament  incude între stimul şi reacţie o mediere psihică alcătuită din: o rezonanţă afectivă (plăcere-neplăcere), o stare de necesitate (trebuinţă, interes), o pregătire şi planificare mentală etc.

.      Comportamentul exteriorizat influenţează mecanismele psihice şi, astfel, realizează o unitate funcţională cu acestea.

Pentru programări online, la cabinet sau pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

.      “Poartă-te în aşa fel, încât, dacă universal ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la haos.”  Immanuel Kant

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 04.12.2023 - 19:21