fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon: 0721.349.765                                   Telefon: 0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro       E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                       

                      Depresia – maladia triste?ii

 

Click aici ?i pentru a v? informa despre:

DISTIMIA – cea mai frecvent? form? de depresie

Tulbur?rile de afectivitate

.      Depresia este o problem? mental? ?i afectiv?  foarte r?spândit? în zilele noastre, atât la femei, cât ?i la b?rba?i. Depresia se manifest? destul de diferit de la persoan? la persoan? ?i gravitatea ei poate consta în câteva simptome, cum ar fi: triste?ea, sc?derea apetitului alimentar (sau cre?terea acestuia), lipsa energiei sau agita?ie, iritabilitate.

.      Formele mai grave ale depresiei prezint? o durat? mai mare de timp ?i se manifest? prin simptome persistente de insomnie, sc?derea sau cre?terea semnificativ? a greut??ii corporale, probleme de concentrare, pierderea interesului pentru activit??ile pl?cute ?i izolare de ceilal?i, sentimente de disperare, vinov??ie,  gânduri despre moarte ?i, uneori planificarea suicidului.

.      Depresia poate fi cauzat? de predispozi?ia genetic?,  probleme medicale sau evenimente de via?? stresante la care contribuie ?i modul în care persoanele interpreteaz? aceste situa?ii,  modalit??ile de gândire disfunc?onale, tendin?a de a le catastrofa ?i comportamentele de evitare a problemelor, izolare social?. Toate acestea pot determina dezechilibrul unor substan?e chimice la nivelul crierului rezultand depresia.

        Printre cele mai frecvente simptome de depresie major? întâlnim:

  • Triste?e  accentuat? ?i sentimente de mâhnire, aproape zilnic, timp de minim dou? s?pt?mâni;
  • Sc?derea sau cre?terea poftei de mâncare, cât ?i oscila?ii semnificative de greutate;
  • Sentimente ap?s?toare de vinov??ie, neajutorare ?i lipsa valorii personale;
  • Sc?derea pl?cerii ?i a interesului pentru activit??ile pl?cute;
  • Diminuarea capacit??ii de gândire ?i de concentrare;
  • Gânduri recurente cu privire la moarte;
  • Oboseal? cronic? sau lips? de energie;
  • Lentoare sau comportament agitat;
  • Insomnie sau hipersomnie.

       Tratarea depresiei                                                                                                               .     Depresia trebuie identificat? din timp ?i tratat? corespunzator,  deoarece poate afecta semnificativ via?a persoanei în cauz? –  afectându-i s?n?tatea, capacitatea de munc? ?i rela?iile personale.                                                                                                                         .     Tratamentul depresiei const? în psihoterapie  sau/?i medica?ie antidepresiv? prescris? de c?tre medicul psihiatru.

.      Psihoterapia este esen?ial? în tratarea eficient? a depresiei (mai ales dac? simptomele nu sunt severe, altfel se recomand? combinarea psihoterapiei cu medica?ie antidepresiv?), deoarece previne ?i reduce recidivele acesteia. Cu ajutorul tehnicilor cognitive ?i comportamentale clientul înv??? cum s? î?i controleze simptomele, s? î?i recapete bucuria de a tr?i ?i încrederea în sine.

.     Medica?ia antidepresiv? este util? în cazul formelor severe de depresie pentru a reduce simptomele, astfel încât persoana s? redevin? cât de cât func?ional?. Medica?ia nu vindec? depresia ?i exist? riscul ca la întreruperea tratamentului medicamentos simptomele s? reapar?.

.     Psihoterapia ajut? clien?ii s? se relaxeze neurofiziologic, s? î?i schimbe modalit??ile de gândire ira?ionale cu modalit??i de gândire func?ionale, s? treac? la ac?iune ?i s? g?seasc? rezolv?ri ale problemelor. Astfel, clien?ii se activeaz? comportamental ?i î?i echilibreaz? starea afectiv?.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

.      “Adev?ra?ii vindec?torii ai bolii sunt for?ele naturale din l?untrul nostru.” Hipocrate

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:01